Sannadka 7 Ogolaansho

Barbaarinta dhalinyarada qarniga 21-aad

We are delighted that you are considering applying to Ernest Bevin Academy.

Ernest Bevin Academy Admissions Criteria 2023-24

Waan qiran doonaa 120 ardayda sanadka 7 bisha Sebtembar 2023.

Boosaska waxaa marka hore loo qoondayn doonaa Carruurta leh Qorshaha Caafimaadka iyo Daryeelka Waxbarashada kaas oo magacaabaya dugsiga ama kuwa dugsiga lagala tashanayo Maamulka Deegaanka ee masuulka ka ah.. Haddii ay dhacdo in si xad dhaaf ah loo diiwaan galiyo, meelaha soo haray waxaa loo bixin doonaa sida soo socota ee mudnaanta:

  1. Carruurta la daryeelo iyo kuwa joojiyey in la daryeelo carruurta ayaa ilaalin jiray sababtoo ah waa la korsaday, ama sababtoo ah waxay noqdeen kuwo hoos yimaada amar degenaansho, Amarka habaynta ilmaha ama amarka ilaalinta gaarka ah
  2. Carruurta leh baahi caafimaad oo gaar ah oo si xirfadaysan loo taageeray ama baahida bulsheed ee gaarka ah ee booska akadeemiyada, sida ay go'aamiyeen Maamulka Deegaanka Wandsworth
  3. Codsadayaasha kuleejka ku jira walaal ku leh liiska wakhtiga codsiga
  4. Carruurta ay dhaleen shaqaale si toos ah uga shaqeeya dugsiga
  5. Codsadayaasha ku nool agagaarka akadeemiyada iyagoo isticmaalaya cabbir toosan laga bilaabo guriga ilaa kuliyada sida uu xisaabiyay Nidaamka Macluumaadka Juqraafi ee Golaha Wandsworth

How to apply

To apply for a place you must complete an application form through your local Council.

Admissions are co-ordinated by Wandsworth Council. For more information please click here to visit the Wandsworth Council website.

If you have any questions about the application process please email admissions@ernestbevin.london