Galitaanka Foomka Lixaad

Sida loo codsado

  1. Ka soo qayb gal Maalintayada Furan – Xilliga dayrta.
  2. Buuxi oo soo gudbi codsigaaga onlaynka ah – December.
  3. Ka qaybgal casharrada dhadhanka – Xilliga Gu'ga.
  4. Ka qaybgal waraysiga oo hel dalabkaaga - Xilliga Gu'ga. Waa in aad ka qaybgashaa waraysi si aad u heshid deeq.
  5. Aqbal dalabkaaga.
  6. Ka qaybgal Induction – Xiliga Xagaaga.
  7. Diiwaangelinta - Agoosto oo wata natiijooyinka GCSE-gaaga.

Fadlan ogow: si rasmi ah boos ugama haysatid Ernest Bevin Academy ilaa aad dhammayso heerkan isdiiwaangelinta. Ardayda dhammaysay tillaabooyinka kor ku xusan oo la soo bandhigay waxay yeelan doonaan mudnaan sare.

Riix halkan si aad u codsato Sebtembar 2024 gelitaanka.

Dhacdooyinka Furan ee soo socda