Aqoon-is-weydaarsiga Waalidka ee Fayoqabka Dhallinta - Talaado 23-ka April (5.30-6.30)