Foomka Lixaad Fiidkii Furan

Dugsiga Ernest Bevin Foomka Lixaad  - Maalinta Furan 7-da Diseembar, 4-7PM

Waxaan soo dhawaynaynaa safarada sanadka dhexdiisa, fadlan iimayl u dir admissions@ernestbevinacademy,org,uk si loo habeeyo booqasho.
Inta lagu jiro, Waxaad awood u yeelan kartaa inaad ogaato waxa laga bixiyo akadeemiyada Ernest Bevin adiga oo ku socda dalxiis macmal ah.

Dalxiis Dalmar ah

Dhacdooyinka Furan ee soo socda