Warqadaha Guriga

Fadlan fur xiriirka hoose si aad u aragto waraaqaha guriga loogu soo diray Edulink One.

Tilmaamaha isticmaalka Edulink One halkan ku dhufo

Fadlan hubi in tafaasiishaada xidhiidhka ay yihiin kuwo casri ah adigoo soo wacaya xafiiska weyn 020 8672 8582

Dhacdooyinka Furan ee soo socda