Maalinta Dugsiga

The school day runs from 8.45am – 3.00pm (31.25 hours per week).

Isniin, Arbacada, Khamiis, Jimcaha

8.45-9.05 Registration/Tutor time
9.05-10.05 Period 1
10.05-11.05 Period 2
11.05-11.20 Break
11.20-12.20 Period 3
12.20-13.20 Period 4
13.20 -14.00 Lunch break
14.00-15.00 Period 5
15.00 End of Day

Talaado

8.45-9.30 Registration/PSHE
9.30-10.25 Period 1
10.25-11.20 Period 2
11.20-11.35 Break
11.35-12.30 Period 3
12.30-13.25 Period 4
13.25 -14.05 Lunch break
14.05-15.00 Period 5
15.00 End of Day
Galitaanka Foomka Lixaad 2023 - 24

Fadlan guji halkan wixii macluumaad dheeraad ah