Edulink One

Akadeemiyada Ernest Bevin waxaan aqoonsannahay muhiimada ay leedahay la shaqeynta waalidiinta iyo daryeelayaasha si loo xaqiijiyo sida ugu wanaagsan ee dhammaan ardayda.

APP-keena cusub waxa loo yaqaan Edulink One. Laga bilaabo Abriil 2022, dugsigu hadda ma isticmaalo MyEd.

Fadlan raac tilmaamaha hoose si aad isu diiwaangeliso:

Waxaad ka soo dejisan kartaa Edulink One App Store ama Google Play Store iyo sidoo kale isticmaalka qalab kasta si loo bilaabo website.

Fadlan eeg tilmaamaha sida loo isticmaalo Edulink One.

Dhacdooyinka Furan ee soo socda