Ardayga Premium

Premium Pupil waa la soo galiyay 2011 waxaana loo qoondeeyay dugsiyada si ay ula shaqeeyaan ardayda u diiwaan gashan Cunnada Dugsiga ee Bilaashka ah (FSM) mar walba lixdii sano ee la soo dhaafay. Dawladdu waxay aaminsan tahay in lacagta ardaygu uu yahay habka ugu wanaagsan ee wax looga qabanayo sinnaan la'aanta hoose ee u dhaxaysa carruurta u qalma FSM iyo asxaabtooda iyadoo la hubinayo in maalgelinta wax looga qabanayo dhibaatooyinka ay gaarto ardayda aadka ugu baahan.

Dugsiga Ernest Bevin Academy waxaa loo isticmaalaa siyaalo badan oo ay ka mid yihiin:

  • si ay u taageeraan akhris-qoraalka
  • in la bixiyo kharash hal-hal ah oo loogu talagalay ardayda la beegsanayo
  • si loo kabo maalgelinta macallimiinta dheeraadka ah & Kaaliyeyaasha Taageerada Waxbarashada ee la shaqeeya kooxaha Aasaaska
  • si ay u caawiyaan maalgelinta ilaha & trips for Pupil Premium children so that they can participate fully in all school activities
  • si loo maalgeliyo casharrada muusiga
  • si loo maalgeliyo waxqabadyada manhajka dheeraadka ah, naadiyada iyo safarada deegaanka qaarkood
Dhacdooyinka Furan ee soo socda