ਬਲੂ ਟਾਈਜ਼

ਮਿਸਟਰ. WisemanHead of Blue Ties

ਟਿਊਟਰ

Miss Lewis – 7HL
Mr Griffiths – 7CXG
Ms Ahmad – 7MAH
Ms Bulteel – 7KEB

ਟਿਊਟਰ ਟਾਈਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

We follow a dedictaed weekly schedule of tutor time activities to ensure that all students in the year group are fully supported by their form tutor.

ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
Equipment and check in PSHE Reading ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ

PSHE ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਟਿਊਟਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Throughout Year 7, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਗੇ.

ਪਤਝੜ ਦੀ ਮਿਆਦ – Identity, peer pressure, influences, online safety, discrimination, stereotyping, bullying and anti-bullying
ਬਸੰਤ ਦੀ ਮਿਆਦ – Goals and personality, relationships, autism.
ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ Managing emotions, stress, illnesses, sleep, puberty, mood changes and brain changes.

ਮੁੱਖ ਮਿਤੀਆਂ

Monday 5th September 2022 Induction
Wednesday 21st September 2022 Parent Information Evening
Friday 11th November 2022 Learning Showcase
Sunday 7th May to Wednesday 10th May 2023 PGL Team Building Trip
Thursday 11th May 2023 ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ

Extra curricular clubs

Every year 7 student should enrol at an extra curricular club and students can join at any time during the year.