ਜਾਮਨੀ ਬੰਧਨ

ਮਿਸਟਰ. ਸਿਮਓਨ – ਪਰਪਲ ਟਾਈਜ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ (ਸਾਲ 11)

ਟਿਊਟਰ
ਟੀ.ਬੀ.ਸੀ

ਟਿਊਟਰ ਟਾਈਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਿਊਟਰ ਟਾਈਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਟਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਿਤ ਹਨ.

ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਗਣਿਤ ਰੋਲ ਕਾਲ & PSHE ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਸੈਂਬਲੀ

 

PSHE ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਟਿਊਟਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਾਲ ਭਰ 11, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਗੇ.


ਪਤਝੜ ਦੀ ਮਿਆਦ – ਕਾਨੂੰਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤਣਾਅ
ਬਸੰਤ ਦੀ ਮਿਆਦ – ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ & ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ

ਮੁੱਖ ਮਿਤੀਆਂ

ਸੋਮਵਾਰ 18 ਸਤੰਬਰ 2023 ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮ
ਸੋਮਵਾਰ 3 ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 9 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨਕਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ
ਵੀਰਵਾਰ 7 ਦਸੰਬਰ 2023 ਮਾਪੇ’ ਸ਼ਾਮ
ਟੀ.ਬੀ.ਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ
ਟੀ.ਬੀ.ਸੀ ਨਕਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ
ਟੀ.ਬੀ.ਸੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ

ਦਖਲ / ਸੰਸ਼ੋਧਨ

ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 11. ਇਹ ਦਖਲ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ. ਸਾਰੀਆਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 4 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 6 ਨੂੰ 7 ਜਾਂ ਉੱਪਰ.

ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 

ਹਫ਼ਤਾ 1 ਸੋਮਵਾਰ 3-3:45/4 ਮੰਗਲਵਾਰ 3-3:45/4 ਬੁੱਧਵਾਰ 3-3:45/4 ਵੀਰਵਾਰ 3.05 – 3.30 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 3-3:45/4
ਗਣਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਡਰਾਮਾ ਪੀ.ਈ
ਇਤਿਹਾਸ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ MFL ਡੀ.ਟੀ ਸਪੇਨੀ (ਐਮ.ਐਸ)
SEN ਕਲਾ ਮੀਡੀਆ
ਭੂਗੋਲ MFL (ਸਵੇਰ)

 

 

ਆਗਾਮੀ ਓਪਨ ਇਵੈਂਟਸ
Inset dayFriday 8th December : SCHOOL CLOSED FOR STUDENTS