ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ

ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ 2023 - 2024

ਪਤਝੜ ਦੀ ਮਿਆਦ 2023

ਸੋਮਵਾਰ 4 ਸਤੰਬਰ & ਮੰਗਲਵਾਰ 5 ਸਤੰਬਰ 2023: ਇਨਸੈੱਟ (ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ) ਦਿਨ - ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ
ਬੁੱਧਵਾਰ 6 ਸਤੰਬਰ 2023: ਸਾਲ 7 ਅਤੇ ਸਾਲ 12 ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਵੀਰਵਾਰ 7 ਸਤੰਬਰ 2023: ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਲ
ਸੋਮਵਾਰ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2023 - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2023: ਅੱਧੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਛੁੱਟੀ
ਸੋਮਵਾਰ 20 ਨਵੰਬਰ 2023: ਇਨਸੈੱਟ (ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ) ਦਿਨ - ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 8 ਦਸੰਬਰ 2023: ਇਨਸੈੱਟ (ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ) ਦਿਨ - ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ
ਵੀਰਵਾਰ 21 ਦਸੰਬਰ 2023: ਮਿਆਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ – ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਲਦੀ ਬਰਖਾਸਤ

ਬਸੰਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 2024

ਸੋਮਵਾਰ 8 ਜਨਵਰੀ 2024 - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 9 ਫਰਵਰੀ 2024
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ 2024: ਇਨਸੈੱਟ (ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ) ਦਿਨ - ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ
ਸੋਮਵਾਰ 29 ਜਨਵਰੀ 2024: ਇਨਸੈੱਟ (ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ) ਦਿਨ - ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ
ਸੋਮਵਾਰ 12 ਫਰਵਰੀ 2024 - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 16 ਫਰਵਰੀ 2024: ਅੱਧੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਛੁੱਟੀ
ਬੁੱਧਵਾਰ 6 ਮਾਰਚ 2024: ਇਨਸੈੱਟ (ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ) ਦਿਨ - ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ
ਸੋਮਵਾਰ 19 ਫਰਵਰੀ 2024 - ਵੀਰਵਾਰ 28 ਮਾਰਚ 2024

ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 2024

ਸੋਮਵਾਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 24 ਮਈ 2024
(NB ਮਈ ਦਿਵਸ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ 6 ਮਈ 2024)
ਸੋਮਵਾਰ 27 ਮਈ 2024 - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 31 ਮਈ 2024: ਅੱਧੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਛੁੱਟੀ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 21 ਜੂਨ 2024: ਇਨਸੈੱਟ (ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ) ਦਿਨ - ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 5 ਜੁਲਾਈ 2024: ਇਨਸੈੱਟ (ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ) ਦਿਨ - ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ
ਸੋਮਵਾਰ 3 ਜੂਨ 2024 - ਬੁੱਧਵਾਰ 24 ਜੁਲਾਈ 2024

*ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨੋਟ ਕਰੋ 2023-24 ਦੀ ਕੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ 9 ਇਨਸੈੱਟ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਆਗਾਮੀ ਓਪਨ ਇਵੈਂਟਸ

 

ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁੱਕ ਕਰੋ -> ਓਪਨ ਡੇ ਬੁਕਿੰਗ ਫਾਰਮ