ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸ਼ਾਮ

ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ.

ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟੂਰ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ admissions@ernestbevin.london ਇੱਕ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ.
ਇਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਟੂਰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਨੈਸਟ ਬੇਵਿਨ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ.

ਵਰਚੁਅਲ ਟੂਰ

ਆਗਾਮੀ ਓਪਨ ਇਵੈਂਟਸ

'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1.30 ਬੁੱਧਵਾਰ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 10.00 ਵੀਰਵਾਰ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ am.
ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁੱਕ ਕਰੋ -> ਓਪਨ ਡੇ ਬੁਕਿੰਗ ਫਾਰਮ