Xirfadaha iyo Barashada shaqada la xiriirta

Dhacdooyinka Furan ee soo socda

 

Meeshaada hadda qabso -> Foomka Booska Maalinta Furan