سال کے گروپس

بلیو ٹائیز

Blue Ties joined EBA in September 2022 and are divided into four tutor groups.

7 CXG Mr C. Griffiths
7 HL Ms H. Lewis
7 KEB Ms K. Buteel
7 MAH Ms M. Ahmad

Find out More

ریڈ ٹائیز

Red Ties joined EBA in September 2021 and are divided into four tutor groups.

8 کے لیے Mr Z. Ahmed
8 سی پی Ms C. Peroy
8 جے آر Mr J. Roy
8 آر ایکس او Mr R. Obodai

گرین ٹائیز

Green Ties joined EBA in September 2020 and are based in four tutor groups.

9 JKI Mr J. King
9 AJC Mr A. Coote
9 MB Ms M. Beddoes
9 SNS Ms S. Shahid

جامنی ٹائیز

Purple Ties joined EBA in September 2019 and are based in six tutor groups.

10 BC Mr B. Compton
10 HB Ms H. Begg
10 JO Mr J. Osman
10 VSU Ms V. Suntharalingam
10 EY Ms Holmes
10 LP Mr L. Pilcher

پیلے رنگ کے ٹائیز

Yellow Ties joined EBA in September 2018 and are based in six tutor groups.

11 PL Mr P. Leonard
11 BB Ms B. Buchanan
11 IXK Ms I. Khan
11 LXP Ms L. Powell
11 KH Mr K. Hemraj
11 MMS Mr M. Segbafah

Find out More

SIXTH FORM TEAM

Welcome to Ernest Bevin Academy Sixth Form.

Tutor Groups

 

12 SA
Mr S. Ali
12 KP
Mrs P. Ghinlan
12 HES
Mr S. Farah
12 CXS
Ms C. Senior
12 CE
Ms C. Edlin

 

13 DD
مسٹر ڈی. Dapaah
13 PE
Mr P. Evarrete
13SDG
Mr S. Gooding
13 SLS
Ms S. Shahi