நல்வாழ்வு

நல்வாழ்வு

எர்னஸ்ட் பெவின் அகாடமியில் நாங்கள் மாணவர் ஆதரவு மற்றும் நல்வாழ்வுத் திட்டத்தை ஊக்குவிக்கிறோம். எங்களிடம் தகுதியான அகாடமி ஆலோசகர் இருக்கிறார், மற்றும் பல ஊழியர்கள் மனநலப் பிரச்சினைகளை அனுபவிக்கும் மாணவர்களுடன் பணியாற்ற பயிற்சி பெற்றனர்.

எங்கள் வலுவான மேய்ச்சல் முறை என்பது அனைத்து மாணவர்களுக்கும் ஒரு ஆசிரியர் இருப்பதைக் குறிக்கிறது, ஒரு ஆண்டு தலைவர், ஒரு மேய்ச்சல் உதவி மேலாளர் மற்றும் அவர்கள் பேசக்கூடிய கற்றல் இயக்குனர், மற்றும் அவர்களை யார் தேடுகிறார்கள்.

மனநலப் பிரச்சினைகளைக் குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்தவும், எங்கள் நல்வாழ்வுப் பணியின் சுயவிவரத்தை உயர்த்தவும் நாங்கள் கடுமையாக உழைக்கிறோம். மாணவர்களின் நலனுக்கான பொறுப்பை ஏற்குமாறு நாங்கள் ஊக்குவிக்கிறோம், ஆனால் அவர்களை ஆதரிக்கவும் (ஆயர் அமைப்பு மூலம், பள்ளி ஆலோசகர் மற்றும் கூட்டங்கள் மற்றும் ஆசிரியர் நேர நடவடிக்கைகள் மூலம்).

ஒரு மாணவர் மகிழ்ச்சியற்றவராகவோ அல்லது தங்கள் சொந்த நலன் அல்லது மற்றொரு மாணவர் நலனில் அக்கறை கொண்டவராகவோ இருந்தால், அவர்களால் முடியும்:

  • அவர்களின் ஆசிரியரிடம் பேசுங்கள், பள்ளியின் ஆண்டுத் தலைவர் அல்லது பெரியவர்
  • திரு கேயிடம் பேசுங்கள், EBA நியமிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு முன்னணி.
  • அல்லது அவர்களது பெற்றோரிடம் சொல்லி, இந்த விஷயத்தை அகாடமியிடம் தெரிவிக்கச் சொல்லுங்கள்.

பெற்றோர் மற்றும் பராமரிப்பாளர்களுக்கான ஆதரவு

பெற்றோர் மற்றும் பராமரிப்பாளர்களுக்கான ஆலோசனை: மேல்நிலைப் பள்ளியில் குழந்தைகளுடன் மனநலம் பற்றி பேசுதல்

மாணவர்களுக்கான ஆதரவு

சுய பாதுகாப்பு உத்திகள்

உங்கள் சுய பாதுகாப்பு திட்டத்தை உருவாக்கவும்

இளைஞர் நலன் அடைவு

பயனுள்ள தொடர்புகள்

மாணவர் வளங்கள் QR

டீனேஜ் நல்வாழ்வு பெற்றோர் பட்டறை - ஏப்ரல் 23 செவ்வாய் (5.30-6.30)